เรียนวิศวะอย่างไร

“วิศวกรรมยานยนต์” ถือเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับความสนใจจากบรรดานักเรียนทั้งประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียนมัธยมปลาย “ไลฟ์ ออน แคมปัส” ได้รับเกียรติจากอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 ท่าน
      
       ” อ.ชินเทพ เพ็ญชาติ หัวหน้าภาควิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ก่อเกียรติ บุญชูสกุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ และผศ.ดร.ศุภวุฒิ จันทรานุวัฒน์ อาจารย์ ประจำสาขาวิศวกรรมยานยนต์” ถึงเรื่องราวความเป็นมาและทำอย่างไรถึงจะได้เรียนในภาควิศวกรรมยานยนต์
      
       ผศ.ดร.ก่อเกียรติ กล่าวว่าสาขาวิศวกรรมยานยนต์ เป็นสาขาหนึ่งในหลักสูตรของภาควิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ที่กำลังได้รับความสนใจจากนักเรียนและนิสิตอยู่ในขณะนี้ และคณะวิศวฯ ได้เปิดสาขาวิศวกรรมยานยนต์มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปีแล้ว
      
       “จุดเริ่มต้นมาจากภาคอุตสาหกรรม มีความต้องการวิศวกรที่ศึกษามาทางด้านยานยนต์โดยตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงเปิดสอนวิชาเกี่ยวกับชิ้นส่วนและการประกอบยานยนต์ในชื่อวิชา Automotive Engineering โดยในช่วงนั้นได้รับความร่วมมือจากบริษัทโตโยต้าประเทศไทย ส่งบุคลากรมาร่วมสอนด้วย”
      
       “หลังจากสอนไปได้สักระยะหนึ่งจึงเปิดเป็นหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ โดยอยู่ในความดูแลของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เน้นให้บัณฑิตที่จบไปทำงานในส่วนของการประกอบยานยนต์” ผศ.ดร.ก่อเกียรติ กล่าว
      
       ส่วนหลังจบการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์แล้ว บัณฑิตจะทำงานเฉพาะทางด้านเกี่ยวกับรถยนต์เพียงอย่างเดียวหรือไม่นั้น อ.ชินเทพกล่าวว่าไม่จำเป็น หากแต่สามารถที่จะทำงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลได้ทุกประเภท
      
       “คนที่จะเรียนสาขาวิศวกรรมยานยนต์นี้ จะเลือกได้ตอนที่จะขึ้นชั้นปีที่สอง โดยทางคณะจะเลือกจากจากคะแนนเฉลี่ยปี 1 นั่นหมายความว่านิสิตจะต้องมีความตั้งใจ และตัวนิสิตเองจะต้องรู้ถึงขีดความสามารถและความสนใจของตัวเองด้วยว่าเหมาะที่จะเรียนทางด้านยานยนต์นี้หรือไม่ เเล้วทางสาขาวิชาสามารถรับนิสิตได้เพียง 15 คน เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่ อุปกรณ์การเรียน”
      
       อ.ชินเทพอธิบายว่าบางรายวิชานิสิตสาขาวิศวกรรมยานยนต์ต้องไปเรียนร่วมกับคณะอื่น ซึ่งก็มีข้อจำกัดในเรื่องของอุปกรณ์ เรื่องของสถานที่ ทำให้สาขานี้รับผู้สนใจเข้าเรียนได้เพียง 15 คนเท่านั้น ทั้งที่มีนิสิตสนใจเข้าเรียนกันมาก ดังนั้นช่วงหลังทำให้คะแนนในการรับเข้าศึกษาสูงขึ้น
      
       อย่างไรก็ตามแม้นิสิตที่สนใจจะไม่ได้เรียนสาขาวิศวกรรมยานยนต์โดยตรง ผศ.ดร.ศุภวุฒิ กล่าวว่านิสิตที่สนใจก็สามารถที่จะเลือกเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์เป็นวิชาเลือกได้
      
       “ในความเป็นจริงคนอยากเรียนวิศวกรรมไม่ว่าจะสาขาอะไรก็ตาม มีจำนวนมาก แต่ก็มีข้อจำกัดทั้งในเรื่องของอุปกรณ์การเรียน สถานที่ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ด้วย แล้วเมื่อมีคนอยากเรียนเยอะแน่ล่ะก็มีการแข่งขันกันสูง คนที่ได้เรียนก็จะทำคะแนนได้สูงมาก ทีนี้เมื่อจะเลือกสาขาที่เรียนอย่างสาขาวิศวกรรมยานยนต์ เราก็ดูที่คะแนนเฉลี่ยปีหนึ่ง คนที่ทำคะแนนได้สูง 15 คนแรกก็ได้เรียนเป็นวิชาหลัก ส่วนคนอื่นๆ ก็เลือกสาขาอื่นๆ ไป แต่ก็สามารถที่จะเลือกเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นวิชาเลือกได้”
      
       สุดท้ายอาจารย์ทั้งสามท่านได้แนะนำถึงผู้ที่ต้องการเรียนในคณะวิศวกรรมจุฬาฯ ว่า สิ่งที่สำคัญมากในการเรียนก็คือต้องเก่งคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ เพราะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียน และคนที่เรียนวิศวกรรมศาสตร์ควรจะชอบในเรื่องของกลศาสตร์ ไฟฟ้า หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
      
       คนที่จะเรียนวิศวกรรมศาสตร์สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ต้องเรียนอย่างเข้าใจแบบลึกซึ้ง ไม่ใช่เรียนแบบท่องจำ เพราะการเรียนวิศวกรรมศาสตร์มักจะมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเสมอ การเรียนแบบท่องจำแต่ไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ก็อาจจะต้องรีไทร์ไปก็เป็นไปได้ เพราะท่องจำเก่งแต่ไม่เข้าใจประยุกต์ไม่เป็นก็ทำข้อสอบไม่ได้
      
       “นิสิตปีหนึ่งควรตั้งใจกับการเรียนให้มากที่สุด เพราะถ้าความรู้พื้นฐานในชั้นปีที่หนึ่งดีแล้วการเรียนชั้นปีต่อๆ ไปก็จะง่ายขึ้น และต้องรู้ตัวเองว่ากิจกรรมกับการเรียนควรจะบาลานส์กัน ต้องดูแลตัวเอง แล้วก็จะสามารถจบการศึกษาได้ตามกำหนดเวลา”…

source :http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9510000112114

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: