ม.มหิดล ได้อันดับ ๑

ม.มหิดล ได้อันดับ ๑ ของประเทศไทยในการเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด

เว็บไซต์ QS TOPUNIVERSTTIES เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย 200 แห่ง ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรก พบว่า มหาวิทยาลัยในไทย ติดอันดับถึง 8 แห่ง ดังนี้

อันดับ 30 มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับ 35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ครองร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีบอมเบย์ อินเดีย)
อันดับ 81 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับ 85 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับ 108 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อันดับ 109 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อันดับ 113 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับ 151 มหาวิทยาลัยบูรพา

โดยแบ่งเป็น

คณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
อันดับ 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 28 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับ 45 มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับ 54 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับ 91 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อันดับ 100 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการแพทย์
อันดับ 12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 20 มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับ 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อันดับ 72 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับ 77 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อันดับ 78 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับ 86 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม
อันดับ 24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 68 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับ 72 มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับ 75 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับ 78 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อันดับ 90 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยม 10 อันดับแรกของเอเชีย ได้แก่
อันดับ 1 มหาวิทยาลัยฮ่องกง
อันดับ 2 มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง
อันดับ 3 มหาวิทยาลัยโตเกียว
อันดับ 4 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง
อันดับ 5 มหาวิทยาลัยเกียวโต
อันดับ 6 มหาวิทยาลัยโอซากา
อันดับ 7 สถาบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชั้นสูงแห่งเกาหลีใต้
อันดับ 8 มหาวิทยาลัยแห่งชาติกรุงโซล
อันดับ 9 สถาบันเทคโนโลยีโตเกียว
อันดับ10 มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และมหาวิทยาลัยปักกิ่ง

ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากการจัดอันดับ QS Asian Universities Ranking 2009 ล่าสุด ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยในการเป็นมหาวิทยาลัยที่ด
ีที่สุด โดยอยู่ในลำดับที่ ๓๐ ของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งการจัดอันดับครั้งนี้โดย บริษัท Quacquarelli Symonds Ltd. (QS) เป็นผู้พิจารณาจัดอันดับ โดยมีเกณฑ์ค่าน้ำหนักในการพิจาณาให้คะแนนจาก ๕ หลักเกณฑ์ คือ Asian Academic Peer Review 30%, Asian Employer Review 10%, Student/Faculty ratio 20%, Bibliometrics – Papers per Faculty and Citations per Paper 30% (Papers per Faculty/ Citations per Paper) International factors 10% (International Faculty/ International Students/ Inbound Exchange Students/ Outbound Exchange Students)

จากการตรวจสอบการจัดอันดับของ QS Asian Universities Ranking 2009 มีมหาวิทยาลัยของรัฐของไทย ๔ แห่งเท่านั้นที่ติดอันดับ ๑ ใน ๑๐๐ ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย คือ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอันดับที่ ๓๐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในอันดับที่ ๓๕ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในอันดับที่ ๘๑ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในอันดับที่ ๘๕ ตามลำดับ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการจัดอับดับ QS com Asian Universities Ranking 2009 ได้ที่ www.topuniversities.com

Advertisements

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: