เนื้อเยื่อเทียม

อาบรังสีเส้นไหมทำวัสดุปิดแผล-เนื้อเยื่อเทียม
โดย : กานต์ดา บุญเถื่อน

    นักศึกษาปริญญาโทวิศวกรรมชีวการแพทย์ วิจัยเส้นไหมอาบรังสีแกมมา โครงสร้างเปลี่ยนเหมาะประยุกต์ทำวัสดุปิดแผลเนื้อเยื่อเทียมที่ไม่ก่ออาการแพ้

     นายอมรเทพ คชตุ้ง นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) นำเสนอผลงานวิจัย “การศึกษาการสลายตัวของเส้นไหมที่ผ่านการฉายรังสีแกมมา” ว่า ความรู้จะเป็นประโยชน์ต่องานวิศวกรรมเนื้อเยื่อ จากการประยุกต์ใช้เป็นโครงสร้างรองรับเนื้อเยื่อ เช่น กระดูกเทียม หลอดเลือดเทียม เส้นเอ็นเทียม ตลอดจนวัสดุปิดบาดแผล    

     การศึกษาการย่อยสลายของเส้นไหมผ่านการฉายรังสีแกมมา เป็นการต่อยอดองค์ความรู้จากที่สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ที่ศึกษาและผลิตผงไหมโดยใช้รังสีแกมมาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พบคุณสมบัติเด่นที่เหมาะประยุกต์ใช้ทางการแพทย์คือ ละลายในน้ำ “เร็วกว่า” ผงไหมที่ไม่ผ่านการฉายรังสีแกมมา ทั้งยังมีความปลอดภัยต่อผิวหนังผู้ใช้ หลังการทดสอบในสัตว์ทดลองและอาสาสมัคร
     นอกจากนี้การศึกษาการย่อยสลายของเส้นไหมดังกล่าว จะทำให้ทราบถึงกลไกการย่อยสลายตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถประยุกต์ใช้ในงานด้านวัสดุทางชีวการแพทย์ โดยเฉพาะหากผ่านกระบวนการศึกษาในสัตว์ทดลอง     

จากการศึกษาทำให้เกิดแนวคิดที่จะใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาให้กับเส้นไหมที่ใช้ในร่างกาย ซึ่งมีรายงานวิจัยระบุว่า วัสดุทางชีวการแพทย์บางอย่างที่มีเส้นไหมเป็นองค์ประกอบหลัก ใช้เวลานานร่วม 2 ปีจึงจะย่อยสลายหมด ขณะที่ผู้ป่วยบางรายที่ร่างกายมีกลไกย่อยสลายเส้นไหมได้ช้ามักเกิดอาการแพ้ตามมา

Source:http://www.bangkokbiznews.com/home/news/it/innovation/2009/02/11/news_14878.php

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: