Hemopurifier

หลอดสกัดเชื้อโรคในกระแสเลือด

ซานดิเอโก—(บิสิเนสไวร์)—2 พ.ย. 2549

         บริษัทเอธลอน เมดิคอล อิงค์ (OTCBB:AEMD) ผู้นำในการพัฒนาอุปกรณ์รักษาโรคติดเชื้อ เปิดเผยในวันนี้ว่า นายเจมส์ เอ จอยซ์ ประธานและซีอีโอ ได้เขียนรายงานเรื่อง การรักษาโรคไข้เลือดออก (The Treatment of Dengue Hemorrhagic Fever) โดยเนื้อหาของรายงานมีดังนี้

         สรุปใจความสำคัญ
         ไวรัสไข้เลือดออกและโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรง (DHF) เป็นประเด็นด้านสุขภาพระหว่างประเทศที่ยังคงไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาต้านไวรัสแบบดั้งเดิมและการรักษาด้วยวัคซีน รายงานนี้สรุปการใช้ Aethlon Hemopurifier(TM) เป็นอุปกรณ์การรักษาแบบมีฤทธิ์กว้าง (broad-spectrum) ที่สามารถขจัดไวรัสไข้เลือดออกจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อและมีแนวโน้มช่วยลดการอักเสบที่เกี่ยวกับโรค DHF การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกทั่วโลกได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา โดยในขณะนี้โรคดังกล่่่่่าวเป็นโรคเฉพาะท้องถิ่นในกว่า 100 ประเทศ โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่ามีการติดเชื้อโรคไข้เลือดออกจำนวนมากถึง 50 ล้านรายในแต่ละปี

         ความเป็นมาของเครื่อง Hemopurifier(TM)
         เชื้อไวรัสจำนวนมากรวมถึงไข้เลือดออกนั้น ไม่สามารถรักษาด้วยยาต้านไวรัสหรือการรักษาด้วยวัคซีน เมื่อการรัีกษามีการพัฒนา ไวรัสต่างๆมักจะกลายพันธุ์จนดื้อต่อการรักษา ไวรัสซึ่งข้ามจากสายพันธุ์สัตว์มาสู่มนุษย์นั้นเพิ่มความท้าทายในการรักษา โดยตัวอย่างที่ผ่านมาของเชื้อโรคที่ติดต่อจากสัตว์ (zoonotic transmission) นั้น ได้แก่ HIV, SARS, West Nile, Ebola, Marburg และล่าสุดได้แก่เชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 การดัดแปลงพันธุกรรมของไวรัสโดยมีจุดประสงค์เพื่อการรักษาโรคที่ดื้อต่อยาและวัคซีนนั้น จะลดความเป็นไปได้ของการรักษาแบบดั้งเดิม
         Aethlon Hemopurifier(TM) เป็นอุปกรณ์ชั้นหนึ่งที่ได้รับการออกแบบเพื่ออุดช่องโหว่ในการรักษาโรคที่ดื้อต่อยาและวัคซีน เทคโนโลยีดังกล่าวจะเพิ่มประโยชน์ของการรักษาด้วยยา และจะเป็นมาตรการรับมือขั้นแรกในกรณีที่ไม่มีการรักษาด้วยยาหรือวัคซีน เทคโนโลยีดังกล่าวรวมหลักการของการฟอกเลือดที่สร้างขึ้นในไตเทียม(hemodialysis) และการทำ plasmapheresis ด้วยการใช้สาร affinity agents ซึ่งจะจับเปลือกไวรัส (envelope viruses) ด้วยโครงสร้าง surface carbohydrate ที่มีการพัฒนาเพื่อหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ ผลก็คือ อุปกรณ์ Hemopurifier(TM) จะสามารถลดไวรัสที่ติดเชื้อและสารพิษที่เกี่ยวข้องในร่างกาย และจะเพิ่มความเป็นไปได้ที่ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยจะสามารถขจัดการติดเชื้อได้เอง
         เอธลอนได้เสร็จสิ้นการศึกษาความปลอดภัยในการรักษา 24 กรณีของอุปกรณ์ Hemopurifier(TM) ในการฟอกเลือดผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ-ซีร่วมด้วย โดยการศึกษาดังกล่าวจัดทำขึ้นที่โรงพยาบาลอะพอลโลในกรุงนิว เดลี ประเทศอินเดีย จากข้อมูลผลการศึกษาที่ได้นำไปสู่การยื่นขอยกเว้นการตรวจสอบอุปกรณ์ขั้นต้น (Investigational Device Exemption) จากสำนักงานอาหารและยา (FDA) ที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ Hemopurifier(TM) ในสหรัฐเพื่อรักษาแบบให้ฤทธิ์กว้างต่อภัยคุกคามของอาวุธชีวภาพประเภท A และโรคไข้หวัดใหญ่ระบาด เอธลอนวางแผนที่จะดำเนินโครงการด้านการแพทย์ต่อไปในประเทศอินเดีย และได้เริ่มหารือกับสภาศูนย์วิจัยการแพทย์แห่งอินเดีย (ICMR) และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวกับการรักษาโรค DHF และโรคไวรัสอื่นๆ โดยเฉพาะในกรุงนิวเดลีแห่งเดียวนั้น ผู้ป่วย 67 คนจาก 2,640 คนที่ติดเชื้อไข้เลือดออกนับตั้งแต่ปลายเดือนก.ค.ได้เสียชีวิตแล้ว

         อันตรายของโรคไข้เลือดออก
         DHF เป็นหนึ่งในโรคติดต่อที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับมนุษย์ โดยการติดเชื้อ DHF ถ่ายทอดจากยุงที่มีเชื้อไวรัสไข้เลือดออก (serotypes 1- 4) โดยรูปแบบที่รุนแรงของโรคนี้ซึ่งได้แก่ Dengue Hemorrhagic Fever – Dengue Shock Syndrome (DHF/DSS) เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตของเด็กๆในภูมิภาคเอเชียโดยมีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยประมาณ 17%
         นับตั้งแต่มีการอธิบายการศึกษาต้นกำเนิดของโรคไข้เลือดออกในปี 2487 นั้น ก็ได้มีความพยายามอย่างมากที่จะพัฒนาวัคซีน โดยเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาอย่างมาก ความท้าทายดังกล่าวรวมถึงข้อเท็จจริงที่ว่า การติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกของ subtype หนึ่งจะเพิ่มความรุนแรงของโรคที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อของอีก subtype หนึ่ง การติดเชื้อครั้งแรกทำให้เป็นโรคไข้เลือดออกที่ไม่รุนแรง แต่การติดเชื้อที่ตามมา หากเป็นการติดเชื้อจากอีก subtype หนึ่ง จะทำให้เป็นโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรง (DHF/DSS) และการติดเชื้อครั้งที่สามจาก subtype ตัวที่ 3 นั้น ส่วนใหญ่มักจะทำให้เสียชีวิต
         นอกเหนือจากผลกระทบโดยตรงของการติดเชื้อไวรัสนั้น DHF แบบก้าวหน้าสามารถก่อให้เกิดภาวะ viral sepsis ที่นำไปสู่การผลิต cytokines ที่อันตรายจำนวนมากเกินไป และมีหลักฐานว่าอาจเกี่ยวข้องกับการสร้าง alpha และ beta interferon (IFN-alpha) รวมถึง gamma IFN (IFN-beta) ด้วย ดังนั้น การพัฒนาการรักษา DHF ที่มีประสิทธิภาพจึงยังคงเป็นเรื่องยาก

         การใช้ Hemopurifier(TM) สำหรับการรักษาโรค DHF
         Hemopurifier(TM) ได้รับการออกแบบเพื่อแยกและจับไวรัสซึ่งทำให้่เกิดโรคและภัยคุกคามใหม่ๆของเชื้อไวรัส โดยในปัจจุบัน Hemopurifier เป็นเพียงการรักษาเดียวสำหรับโรค DHF ซึ่งมีเป้าหมายในการกำจัดไวรัสไข้เลือดออกในเวลาเดียวกันและยังช่วยลดการสร้าง cytokine ที่มากเกินไปด้วย โดยการพัฒนา Hemopurifier เพื่อการรักษา DHF นั้นสอดคล้องกัยกลยุทธ์องค์กรของเอธลอนเพื่อร่วมมือกับรัฐบาลและองค์กรเอกชนเพื่อพัฒนา Hemopurifier เป็นการรักษาที่ให้ฤทธิ์กว้างสำหรับเชื้อโรคที่ดื้อต่อยาและวัคซีนสำหรับการรักษาเฉพาะ DHF นั้น อุปกรณ์ Hemopurifier(TM) จะเป็นวิธีการแบบ extracorporeal เพื่อเพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน โดยเพิ่มความเป็นไปได้ที่ระบบภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติจะสามารถเอาชนะการติดเชื้อ

         คุณสมบัติและการพิจารณาใช้ Hemopurifier(TM) เพื่อรักษา DHF ได้แก่

         การกำจัด DHF อย่างรวดเร็ว – สาร affinity agents ที่เป็นตัวจับยึดภายใน Hemopurifier(TM) นั้นมีขีดความสามารถที่ให้ฤทธิ์กว้างในการจับเปลือกไวรัสโดยผูกเข้ากับโปรตีน glycosolated ซึ่งอยู่บนผิวหน้าของไวรัส ในกรณีของ DHF นั้น การจับไวรัสกระทำโดยตรงที่ผิวหน้า glycoproteins ซึ่งเป็น binding sites แม้ในกรณีที่ไวรัสกลายพันธุ์ ในการทดสอบเบื้องต้นนั้น สาร affinity agent ใน Hemopurifier(TM) แสดงความสามารถในการที่จะผูกกับผิวหน้าโปรตีนของเชื้อไข้เลือดออก ความสามารถที่จะกำจัดเชื้อไข้เลือดออกและชิ้นส่วนไวรัสก่อนที่จะิติดเชื้อที่เซลล์และอวัยวะนั้นมีแนวโน้มที่จะสกัดกั้นการพัฒนาของโรค โดยในส่วนที่เกี่ี่ยวกับขีดความสามารถในการออกฤทธิ์กว้างนั้น Hemopurifie แสดงให้เห็นถึงการจับเชื้อไวรัส HIV, HCV และ orthopox ที่เกี่ยวข้องกับโรคไข้ทรพิษ คณะวิจัยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (NCI) และสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH) ได้บ่งชี้ว่า รูปแบบของสาร affinity agents ใน Hemopurifier นั้น มีความสามารถในการต่อต้านเชื้อไวรัสอื่นๆด้วยได้แก่ Marburg, Ebola และไข้หวัดใหญ่

         การกำจัด Cytokines ในวงกว้าง – โครงสร้างของ Hemopurifier(TM) จะช่วยลดการผลิต cytokines จำนวนมากเกินไป โดยเทคนิค hemofiltration นั้นเป็นการรักษา cytokine ที่ก่อให้เกิดภาวะ sepsis มาตั้งแต่ปี 2533 แล้ว ดังนั้น Hemopurifier(TM) อาจเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่จะช่วยลด cytokine เนื่องจากรูไฟเบอร์ของ Hemopurifier(TM) มีขนาดใหญ่พอที่จะขจัด cytokines ที่ไม่สามารถกำจัดได้ใน Hemofiltration

         Aethlon Hemopurifier(TM) จะเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ที่ติดเชื้อ DHF โดยการแพร่ระบาดตามฤดูกาลของโรคไข้เลือดออกกำลังดำเนินไปในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกในขณะนี้ รวมถึงอินเดียซึ่งกำลังเกิดการติดเชื้อโรคไข้เลือดออกที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2539 ในกรณีที่ไม่มีวัคซีนและยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพ บริษัทเอธลอน เมดิคอลจะร่วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพของรัฐบาลต่างๆเพื่อหาทางพัฒนา Hemopurifier(TM) เป็นทางเลือกในการรักษาสำหรับประชาชนที่ติดเชื้อ DHF

         เกี่ยวกับเอธลอน เมดิคอล
         เอธลอน เมดิคอล ได้พัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ชั้นหนึ่งเพื่อรักษาโรคติดเชื้อ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวซึ่งได้แก่ Hemopurifier(TM) นั้น เป็นอุปกรณ์การรักษาที่ให้ฤทธิ์กว้างสำหรับเชื้อโรคที่ดื้อยาและวัคซีน ซึ่งเป็นโรคระบาดที่มีวิวัฒนาการตามธรรมชาติ อาทิ ไวรัสไข้หวัดนก H5N1 และโรคติดเชื้อเรื้อรัง รวมถึงไวรัสตับอักเสบ-ซี (HCV) และไวรัส Human Immunodeficiency Virus (HIV) บริษัทวิจัยระดับโลก Frost & Sullivan ได้มอบรางวัล Technology Innovation Award 2006 ให้กับ Hemopurifier(TM) สำหรับความก้าวหน้าในด้านการป้องกันทางชีวภาพ เอธลอนได้ริเริ่มการวิจัย Hemopurifier(TM) รุ่นที่ 2 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจับปัจจัยการขยายตัวในการแพร่กระจายของโรคมะเร็ง

 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอธลอน เมดิคอลและเทคโนโลยี Hemopurifier(TM) นั้ั้้้นสามารถดูได้จากเว็บไซต์ www.aethlonmedical.com

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: