"ดาวินชี่"

พัฒนาการใหม่หุ่นยนต์ผ่าตัด “ดาวินชี่”

               หลายคนรู้จัก “ดาวินชี่” หรือ “Da Vinci Surgical System” ในนามของ “หุ่นยนต์ผ่าตัดหัวใจ” ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับของศัลยแพทย์ผู้ผ่านการฝึกอบรมการใช้เทคนิคชนิดนี้จนเกิดความชำนาญเฉพาะด้านโดยมีแขนดาวินชี่เปรียบเสมือนมือผ่าตัดที่ต้องอาศัยการควบคุมโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรามาย้อนความทรงจำเกี่ยวกับหุ่นยนต์ “ดาวินชี่” กันก่อน กล่าวคือ หุ่นยนต์ดาวินชี่ ประกอบด้วย 4 แขน แต่ละแขนมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 1.5 เซนติเมตร แขนที่ 1 เป็นกล้องสำหรับส่องเข้าไปเห็นภายในระบบหัวใจได้ลึกและชัดเจน ทำให้ศัลยแพทย์ สามารถมองเห็นหัวใจของผู้ป่วยผ่านแขนข้างนี้ขณะเดียวกันก็สามารถควบคุมการผ่าตัด โดยสั่งการการเคลื่อนไหวหุ่นยนต์จากแผงควบคุมภายนอกซึ่งควบคุมแขนอีก 3 แขนที่เหลือที่ทำหน้าที่เป็นคีม และกรรไกรขนาดจิ๋วที่หมุนได้รอบทิศทาง ทำให้การผ่าตัดเป็นไปได้อย่างแม่นยำกว่ามือคน
 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ นอกจากจะมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดหัวใจแล้ว ยังได้นำเข้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาพร้อมช่วยในการผ่าตัดหัวใจเป็นแห่งแรกและแห่งเดียว

              ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยทางโรงพยาบาลเริ่มใช้ “ดาวินชี่” เข้ามาช่วยในการผ่าตัดหัวใจผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2547  ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคหัวใจที่เข้ารับการรักษาโดยหุ่นยนต์ “ดาวินชี่” ทั้งสิ้น 12 คน ขณะนี้ทั้ง12 คนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ และมีสุขภาพแข็งแรงเหมือนคนทั่วไปหลังจากใช้หุ่นยนต์ดาวินชี่ผ่าตัดหัวใจแล้ว โรงพยาบาลกรุงเทพยังสามารถพัฒนาศักยภาพการใช้งานของหุ่นยนต์ดาวินชี่ให้ใช้กับการผ่าตัดในด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย โดยเฉพาะการผ่าตัดในช่องท้อง ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีที่ใดทำได้มาก่อน ยกเว้นในต่างประเทศอย่างไรก็ตาม ใช่ว่าศัลยแพทย์ไทยจะไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดช่องท้อง ตัวอย่างเช่น นพ.อนุศักดิ์ เยี่ยงพฤกษาวัลย์ นายแพทย์ไทย ซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนก Minimal Invasive Surgery ประจำอยู่ที่โรงพยาบาล Valley Hospital ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ ระเทศสหรัฐอเมริกา นพ.อนุศักดิ์ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสหรัฐอเมริกาว่า เป็นศัลยแพทย์ที่มากประสบการณ์และมีความสามารถทางด้านการผ่าตัดด้วยการใช้หุ่นดาวินชี่  ล่าสุดโรงพยาบาลกรุงเทพได้เชิญ นพ.อนุศักดิ์ เข้ามาเล่าเรื่องประสบการณ์ในการผ่าตัดหลากหลายกรณีในช่องท้อง พร้อมทั้งร่วมลงมือผ่าตัดเนื้องอกต่อมหมวกไตข้างขวา โดยวิธีการส่องกล้องที่โรงพยาบาลกรุงเทพ โดยการใช้หุ่นยนต์ดาวินชี่ ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดในครั้งนี้เป็นชาย อายุ 31 ปี มีอาการความดันโลหิตสูงและระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลา 2 ปี รับการรักษาด้วยยารับประทาน มีอาการทรงตัว ก่อนรับการผ่าตัด 3 เดือน พบเนื้องอกที่ต่อมหมวกไตข้างขวา ขนาด 5.5 x 7 x 5.2 เซนติเมตร จึงเข้ารับการพยาบาลในโรงพยาบาลกรุงเทพ โดยมีอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อเป็นผู้ควบคุมความดันโลหิต และระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งทางอายรุแพทย์ได้ควบคุมสภาวะผู้ป่วยให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สามารถรับการผ่าตัดได้
               หลังจากร่างกายได้รับการเตรียมความพร้อม 2 วัน ศัลยแพทย์ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่าตัดส่องกล้องด้วยหุ่นยนต์ดาวินชี่ จนเป็นที่เข้าใจและยอมรับจากผู้ป่วย จึงเข้ารับการผ่าตัดข้อดีของการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ดาวินชี่ คือ แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลง ใช้เวลาในการผ่าตัดน้อยและลดความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด รวมทั้งสามารถลดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด โดยรายงานทางการแพทย์แจ้งว่า ผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนและสามารถรับประทานอาหารได้ในวันที่ 2หลังการผ่าตัดระดับน้ำตาลและความดันโลหิตกลับสู่สภาวะปกติและพักฟื้นในโรงพยาบาลหลังผ่าตัดเป็นเวลา 5 วัน ก็สามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านต่อได้หลังจากกลับไปพักฟื้นมีการติดตามอาการที่แผนกผู้ป่วยนอกอีก 2 ครั้งจนอาการเป็นปกติดี สามารถตัดไหมที่แผลผ่าตัดได้ และยังมีการติดตามอาการด้านอายุรกรรมอย่างต่อเนื่องผู้ป่วยมีอการดีขึ้นตามลำดับ
 ทั้งนี้ การผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ดาวินชี่เป็นการพัฒนาการผ่าตัดจากพื้นฐานการส่องกล้องแต่ใช้เครื่องพิเศษชนิดใหม่ที่สะดวกกว่าการส่องกล้องแบบเดิม ข้อดี คือ ภาพเป็นแบบ 3 มิติ ทำให้เห็นภาพเหมือนจริงและภาพชัดเจนขึ้น สามารถลดความสั่นสะเทือนจากมือศัลยแพทย์ ซึ่งส่งผ่านมาที่เครื่องมือ ทำให้การผ่าตัดนิ่งและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ศัลยแพทย์สามารถบังคับกล้องด้วยตนเองและบังคับเครื่องมือได้ง่าย เนื่องจากระบบและข้อแขนของหุ่นยนต์ดาวินชี่สามารถหมุนได้ใกล้เคียงกับมือของศัลยแพทย์ทำให้สามารถเย็บและผูกปมได้สะดวกกว่าการผ่าตัดส่องกล้องแบบเดิม ทั้งยังสามารถนำไปใช้ได้โดยการเชื่อมโยงสัญญาณผ่านทางไกลได้ กล่าวคือ ศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดสามารถสั่งงานการผ่าตัดผู้ป่วยจากสถานที่หนึ่ง โดยผ่านสัญญาณไปยังหุ่นยนต์ เพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยในอีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งอยู่ห่างไกลจากศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดได้อีกด้วย หุ่นยนต์ผ่าตัดดาวินชี่ยังสามารถใช้ประโยชน์ในการผ่าตัดช่องท้องในโรคที่เกิดกับอวัยวะภายในหลายๆส่วน เช่น ถุงน้ำดี ลำไส้ กระเพาะ ต่อมหมวกไตและต่อมลูกหมาก เป็นต้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการทำความเข้าใจและให้ข้อมูลก่อนการผ่าตัดมีความจำเป็น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับรู้และมีโอกาสเลือกวิธีการผ่าตัดตามความเห็นชอบด้วยตนเอง
                 ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดหัวใจด้วยหุ่นยนต์ดาวินชี่อาจสูงกว่าการผ่าตัดแบบปกติบ้างเล็กน้อย แต่จะช่วยผู้ป่วยลดค่าใช้จ่ายหลังการผ่าตัดได้มาก เช่น ใช้ยาน้อยลง จำนวนวันที่พักฟื้นในโรงพยาบาลน้อยลง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายโดยรวมแล้วก็ไม่สูงกว่ากันดังนั้นการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ดาวินชี่ ซึ่เงป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการผ่าตัดในยุคปัจจุบัน

ที่มา : โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
Source: >>http://www.bangkokhealth.com/heart_htdoc/heart_health_detail.asp?Number=9674

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: