ท่านพุทธทาสภิกขุ

ฐานข้อมูลชีวิตและผลงาน ท่านพุทธทาสภิกขุ     เชิญศึกษาธรรมะจากท่านพุทธทาส

ยินดีแบ่งปัน เผยแพร่ธรรมะ ให้ ชาวศาลายา ทุกท่านที่สนใจขอตรงได้จ้า

>> See more

😀 การครองชีวิต-1 507.97 MB CD Disk
—————————————————————————-
😀 การครองชีวิต-2 496.35 MB CD Disk
—————————————————————————-
😀 คู่มือพุทธศานา-1 503.42 MB CD Disk
01_ข้อความเบื้องต้นของคู่มือพุทธศาสนา ตอน ๑_5มค28.mp3 88.42 MB MP3 File
01_คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา ตอน ๑_2กพ28.mp3 88.83 MB MP3 File
02_ข้อความเบื้องต้นของคู่มือพุทธศาสนา ตอน ๒_12มค28.mp3 92.73 MB MP3 File
02_คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา ตอน ๒_9กพ28.mp3 80.64 MB MP3 File
03_ข้อความเบื้องต้นของคู่มือพุทธศาสนา ตอน ๓_19มค28.mp3 67.94 MB MP3 File
04_ข้อความเบื้องต้นของคู่มือพุทธศาสนา ตอน ๔_26มค28.mp3 84.82 MB MP3 File
—————————————————————————-
😀 คู่มือพุทธศานา-2 519.28 MB CD Disk
03_คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา ตอน ๓_16กพ28.mp3 62.76 MB MP3 File
04_คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา ตอน ๔_23กพ28.mp3 81.52 MB MP3 File
05_คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา ตอน ๕_2มีค28.mp3 93.03 MB MP3 File
05_คู่มือศึกษาการปฏิบัติในพุทธศาสนา ตอน ๑_16มีค28.mp3 61.15 MB MP3 File
06_คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา ตอน ๖_9มีค28.mp3 59.84 MB MP3 File
06_คู่มือศึกษาการปฏิบัติในพุทธศาสนา ตอน ๒_23มีค28.mp3 74.84 MB MP3 File
07_คู่มือศึกษาในส่วนปฏิเวธ_30มีค28.mp3 86.11 MB MP3 File

—————————————————————————-
😀 คู่มือมนุษย์ 1-9 423.49 MB CD Disk
1.ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน.wma 48.32 MB Windows Media Audio file
2.พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร.wma 43.62 MB Windows Media Audio file
3.ไตรลักษณ์.wma 44.48 MB Windows Media Audio file
4.อุปาทาน-อำนาจของความยึดติด.wma 46.01 MB Windows Media Audio file
5.ไตรสิกขา-ขั้นตอนการปฎิบัติศาสนา.wma 44.85 MB Windows Media Audio file
6.เบญจขันธ์-คนเรายึดติดอะไร.wma 44.86 MB Windows Media Audio file
7.การทำให้รู้แจ้งตามธรรมชาติ.wma 45.46 MB Windows Media Audio file
8.การทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชา.wma 48.41 MB Windows Media Audio file
9.ลำดับแห่งการหลุดพ้น.wma 57.49 MB Windows Media Audio file

—————————————————————————-
😀 ชีวิตและงานของพุทธทาส 605.98 MB CD Disk
Live_Work_Buddhathas.mpg 222.88 MB MPG File
TrueDie_Buddhathas.mpg 383.09 MB MPG File

—————————————————————————-
😀 ธรรมมงคล-1 539.65 MB CD Disk
การทำลายความเห็นแก่ตัวA.mp3 28.34 MB MP3 File
การทำลายความเห็นแก่ตัวB.mp3 58.77 MB MP3 File
ความถูกต้องคือความไม่มีปัญหา1.mp3 56.23 MB MP3 File
ความถูกต้องคือความไม่มีปัญหา2.mp3 56.52 MB MP3 File
ธรรมกถาหน้าเชิงตะกอน1.mp3 50.65 MB MP3 File
ธรรมกถาหน้าเชิงตะกอน2.mp3 36.19 MB MP3 File
ธรรมกถาหน้าเชิงตะกอน3.mp3 19.59 MB MP3 File
พฤติและความเป็นไปของจิตA.mp3 1.42 MB MP3 File
ภาษาฅนภาษาธรรมA.mp3 57.74 MB MP3 File
ภาษาฅนภาษาธรรมB.mp3 57.86 MB MP3 File
เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นย่อมหลุดพ้นA.mp3 57.24 MB MP3 File
เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นย่อมหลุดพ้นB.mp3 59.10 MB MP3 File

😀 ธรรมมงคล-2 667.07 MB CD Disk
😀 ธรรมมงคล-3 511.84 MB CD Disk
😀 ธรรมมงคล-3 511.84 MB CD Disk
😀 ธรรมมงคล-4 480.27 MB CD Disk
😀 ธรรมมงคล-4 480.27 MB CD Disk
—————————————————————————-
😀 ธรรมะเทศนา 392.07 MB CD Disk 1
😀 พระธรรมเทศนา โดย ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ 54.34 MB

😀 ธรรมะเทศนา 392.07 MB CD Disk 2
😀 สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์-ชีวิตต้องพัฒนา 276.53 MB
—————————————————————————-
😀 ธรรมะเล่มน้อย-1 541.19 MB CD Disk
😀 ธรรมะเล่มน้อย-1 541.19 MB CD Disk
😀 ธรรมะเล่มน้อย-2 524.00 MB CD Disk
😀 ธรรมะเล่มน้อย-2 524.00 MB CD Disk
—————————————————————————-
😀 ธรรมในฐานะวิทยาศาสตร์-1 520.11 MB CD Disk
01_หลักเกณฑ์ทั่วไปของวิทยาศาสตร์_7กค22.mp3 78.78 MB MP3 File
02_ธรรมะมีความเป็นวิทยาศาสตร์ทุกรูปแบบ_14กค22.mp3 66.06 MB MP3 File
03_ธรรมะไม่มีอะไรเป็นความลึกลับ_21กค22.mp3 63.22 MB MP3 File
04_โครงสร้างแห่งสิ่งที่เรียกว่าชีวิต_28กค22.mp3 85.81 MB MP3 File
05_สิ่งลึกลับต้องทำให้เป็นสิ่งลึกซึ้ง_4สค22.mp3 75.49 MB MP3 File
06_ความลับของอายตนะเป็นสิ่งที่ต้องเปิดเผย_11สค22.mp3 78.35 MB MP3 File
07_ความลับของอายตนะเป็นสิ่งที่ต้องเปิดเผย_18สค22.mp3 72.37 MB MP3 File
 
😀 ธรรมในฐานะวิทยาศาสตร์-2 398.54 MB CD Disk
08_เบญจขันธ์เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องรู้จัก_25สค22.mp3 93.82 MB MP3 File
09_เบญจขันธ์เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องรู้จัก_1กย22.mp3 54.99 MB MP3 File
10_เบญจขันธ์เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องรู้จัก_8กย22.mp3 69.54 MB MP3 File
11_หลักที่เป็นกฎของธรรมชาติเกี่ยวกับขันธ์ทั้งห้า_15กย22.mp3 73.90 MB MP3 File
12_การเกิดแห่งอุปาทานขันธ์_22กย22.mp3 65.33 MB MP3 File
13_ขันธ์5ในฐานะเป็นโครงสร้างที่จำเป็นของชีวิตตามธรรมชาติ_29กย22.mp3 40.93 MB MP3 File
 
—————————————————————————-
😀 นิทานบันเทิงธรรม 1/4 176 bytes CD Disk
😀 นิทานบันเทิงธรรม 2/4 176 bytes CD Disk
😀 นิทานบันเทิงธรรม 3/4 176 bytes CD Disk
😀 นิทานบันเทิงธรรม 3/4 176 bytes CD Disk
😀 นิทานบันเทิงธรรม 4/4 176 bytes CD Disk
😀 นิทานบันเทิงธรรม 4/4 176 bytes CD Disk
—————————————————————————-
😀 ปัญหาแห่งมนุษย์ -1/2 509.12 MB CD Disk
😀 ปัญหาแห่งมนุษย์ -1/2 509.12 MB CD Disk
😀 ปัญหาแห่งมนุษย์ -2/2 463.95 MB CD Disk
😀 ปัญหาแห่งมนุษย์ -2/2 463.95 MB CD Disk
—————————————————————————-
😀 พุทธทาส 100 ปี ชุด 1-2 647.26 MB CD Disk
😀 พุทธทาส 100 ปี ชุด 1-2 647.26 MB CD Disk
—————————————————————————-
😀 พุทธทาส ธรรมะ 568.36 MB 2 CD Disk
😀 การครองชีวิต 1
01_ปรมัตถศิลป์แห่งการครองชีวิตตามทัศนของชาวพุทธ_5เมย23.mp3 73.15 MB MP3 File
02_ชีวิตในฐานะเป็นวัตถุแห่งศิลปะ_12เมย23.mp3 68.17 MB MP3 File
03_ศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่เหนือปัญหา_19เมย23.mp3 98.77 MB MP3 File
04_ศิลปะสำหรับการมีชีวิตอยู่ในโลก_26เมย23.mp3 100.65 MB MP3 File
05_อัฏฐังคิกมรรคยอกศิลปะแห่งการครองชีวิต_10พค23.mp3 80.90 MB MP3 File
06_ศิลปะแห่งการใช้สติในทุกกรณี_17พค23.mp3
😀 การครองชีวิต 2
07_ศิลปะแห่งการดูด้วยยถาภูตะสัมมัปปัญญา_24พค23.mp3 80.39 MB MP3 File
08_ศิลปะแห่งการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัว_31พค23.mp3 64.15 MB MP3 File
09_ศิลปะแห่งการอยู่กับนิพพานในชีวิตประจำวัน_7มิย23.mp3 86.36 MB MP3 File
10_ศิลปะแห่งการอยู่เหนือกรรมและสิ้นกรรม_14มิย23.mp3 82.52 MB MP3 File
11_ศิลปะแห่งการมีชีวิตอยุ่ด้วยจิตว่าง_21มิย23.mp3 87.68 MB MP3 File
12_ศิลปะแห่งการใช้เคล็ดจากหัวใจของพระธรรม_28มิย23.mp3

—————————————————————————-
😀 โลกวิปริต 406.48 MB CD Disk
😀 โลกวิปริต 406.48 MB CD Disk

—————————————————————————-
😀 พุทธทาส ธรรมะ
01-ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนา 1.mp3 14.39 MB MP3 File
02-ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนา 2.mp3 14.44 MB MP3 File
03-ความสุขแท้มีอยู่แต่ในงาน 1.mp3 13.27 MB MP3 File
04-ความสุขแท้มีอยู่แต่ในงาน 2.mp3 13.21 MB MP3 File
05-ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้ 1.mp3 14.10 MB MP3 File
06-ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้ 2.mp3 13.88 MB MP3 File
07-การหาความสุขได้จากสิ่งที่เป็นทุกข์ 1.mp3 14.87 MB MP3 File
08-การหาความสุขได้จากสิ่งที่เป็นทุกข์ 2.mp3 14.49 MB MP3 File
09-การดำรงจิตไว้อย่างถูกต้อง 1.mp3 14.12 MB MP3 File
10-การดำรงจิตไว้อย่างถูกต้อง 2.mp3 13.99 MB MP3 File
11-อานาปานสติสำหรับบุคคลทั่วไป 1.mp3 14.18 MB MP3 File
12-อานาปานสติสำหรับบุคคลทั่วไป 2.mp3 14.26 MB MP3 File
13-การเวียนว่ายตายเกิด 1.mp3 14.37 MB MP3 File
14-การเวียนว่ายตายเกิด 2.mp3 14.34 MB MP3 File
15-ผัสสะเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักและควบคุม 1.mp3 14.37 MB MP3 File
16-ผัสสะเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักและควบคุม 2.mp3 14.41 MB MP3 File
17-การมีนิพพานในชีวิตประจำวัน 1.mp3 13.65 MB MP3 File
18-การมีนิพพานในชีวิตประจำวัน 2.mp3 13.29 MB MP3 File
19-ชีวิตคืออะไร 1.mp3 14.79 MB MP3 File
20-ชีวิตคืออะไร 2.mp3 14.14 MB MP3 File
21-ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ 1.mp3 14.47 MB MP3 File
22-ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ 2.mp3 14.46 MB MP3 File
23-วิธีทำสมาธิเบื้องต้น 1.mp3 13.84 MB MP3 File
24-วิธีทำสมาธิเบื้องต้น 2.mp3 13.34 MB MP3 File
25-สติและการฝึกสติ 1.mp3 13.94 MB MP3 File
26-สติและการฝึกสติ 2.mp3 14.37 MB MP3 File
27-การมีกุศลชนิดที่แท้จริง 1.mp3 14.58 MB MP3 File
28-การมีกุศลชนิดที่แท้จริง 2.mp3 14.65 MB MP3 File
29-ความรักผู้อื่น 1.mp3 14.60 MB MP3 File
30-ความรักผู้อื่น 2.mp3 14.98 MB MP3 File
31-บุตรที่ประเสริฐ 1.mp3 14.56 MB MP3 File
32-บุตรที่ประเสริฐ 2.mp3 13.88 MB MP3 File
33-ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเอง 1.mp3 14.49 MB MP3 File
34-ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเอง 2.mp3 14.29 MB MP3 File
35-สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา 1.mp3 14.27 MB MP3 File
36-สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา 2.mp3 14.12 MB MP3 File
37-ความมีจุดหมายปลายทาง 1.mp3 14.38 MB MP3 File
38-ความมีจุดหมายปลายทาง 2.mp3 14.41 MB MP3 File
39-การควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาท 1.mp3 14.27 MB MP3 File
40-การควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาท 2.mp3 13.92 MB MP3 File

 

 

Advertisements

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: