IMPLANTABLE PULSE GENENATOR หรือ IPG

ชีวะการแพทย์ของมหิดลสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้ออ่อนแรง ผลงาน ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ ->>สำนักข่าวไทย

2 มี.ค. – ประเทศไทยโดยทีมวิจัยจาก 6 คณะมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถคิดค้นนวัตกรรมการแพทย์แนวใหม่ ด้วยเครื่องกระตุ้นระบบประสาท ด้วยไฟฟ้าที่มีราคาถูกกว่าของต่างประเทศเกือบ 10 เท่า.

ดู>>ข่าวย้อนหลังที่: http://news.impaqmsn.com/articles.aspx?id=252283&ch=gn1

ม.มหิดลเจ๋งวิจัย-พัฒนา’ไอพีจี’สำเร็จ (เดลินิวส์ 3 มี.ค.) 

  “ม.มหิดล”สุดเจ๋ง!วิจัยและพัฒนาเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าชนิดฝังลงในร่างกาย หรือ ไอพีจีสำเร็จ เป็นอีกทางเลือกของการบรรเทาโรคของผู้ป่วย ช่วยคนหูหนวกให้ได้ยิน บรรเทาอาการสั่นของโรคพาร์คินสัน โรคลมชักอาการเจ็บปวดเรื้อรัง การควบคุมร่างกายของผู้ป่วยอัมพาต ราคาถูกกว่าต่างประเทศหลายเท่าตัว พร้อมทดสอบกับผู้ป่วยที่สนใจในปี 2553  ที่ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหา วิทยาลัยมหิดล ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นคร ปฐม เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 2 มี.ค. ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหา วิทยาลัยมหิดล ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าชนิดฝังลงในร่างกาย (IMPLANTABLE PULSE GENENATOR หรือ IPG) ร่วมแถลงผลงานการวิจัยและพัฒนา เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าชนิดฝังลงในร่างกาย เพื่อช่วยกระตุ้นระบบประสาทหรือกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งของการบรรเทาโรคที่ดีที่สุดสำหรับโรคที่ ยังไม่มียารักษา และเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อขับปัสสาวะ สำหรับผู้ป่วยอัมพาต ซึ่งได้รับรางวัล “Neural Engineering Excellence Award, the 2nd International IEEEEngineering in Medicine and Biology Society Conference on Neural Engineering, rlington, USAเมื่อปี พ.ศ. 2548” ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า หลักการคือใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแบบฝังลงในร่างกาย ส่งสัญญาณไฟฟ้าไปกระตุ้นระบบประสาทหรือกล้ามเนื้อในจุดที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการของโรคต่าง ๆ เช่น ช่วยคนหูหนวกให้ได้ยิน โดยการกระตุ้น COCHLEAR การบรรเทาอาการสั่นของโรคพาร์คินสัน โดยการกระตุ้นสมองการบรรเทาอาการโรคลมชัก โดยการกระตุ้นเส้นประสาท VAGUS การกระตุ้นไขสันหลังเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดเรื้อรัง การควบคุมร่างกายของผู้ป่วยอัมพาต เช่น การยืน การเดิน การหายใจ การขับปัสสาวะโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของ 6 คณะ คือ คณะวิศว กรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะแพทย์ศาสตร์รพ.รามาธิบดี และศิริราชพยาบาล เครื่อง IPG นี้ได้พัฒนาเทคโนโลยีมาจากเครื่องกระตุ้นของต่างประเทศ แต่ดีกว่าที่ไม่ต้องผ่าตัดเปลี่ยนถ่านทุกปี ที่สำคัญราคาถูกกว่าหลายเท่าตัว และพร้อมที่จะทดสอบกับผู้ป่วยที่สนใจในปี 2553 ภายใต้การดูแลของคณาจารย์จากคณะแพทย์ศาสตร์ทั้งจากรามาธิบดีและศิริราชอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต่อว่า นอกจากเครื่อง IPG แล้ว คณะวิศว กรรมศาสตร์และกายภาพบำบัดยังได้พัฒนาเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า สำหรับช่วยบำบัดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีความพิการหลงเหลืออยู่ ได้แก่ อัมพฤกษ์ อัมพาต กล้ามเนื้อลีบ ฝ่อ และเกร็ง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย การกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย ไฟฟ้า จะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นฟูร่างกายได้ หากได้รับการกระตุ้นกล้ามเนื้อแต่เนิ่น ๆ ที่สำคัญคือมีขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาไปได้ทุกสถานที่ราคาถูกกว่า ของต่างประเทศกว่า 300% ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองใช้ที่คณะกายภาพบำบัดมหา วิทยาลัยมหิดล และ รพ.ศิริราช ภายในสิ้นปีนี้จะได้ผลิตและมอบให้กับ รพ.ของรัฐได้นำไปทดลองใช้และคาดว่าอนาคตผู้ป่วยอาจจะสามารถ มีเครื่อง ไว้ใช้ในบ้านตัวเอง.

————————————————————————————-

กลไกทำงานวิชาการแบบสหวิทยาการ : ๑. งานพัฒนาเทคโนโลยี
 
          วันที่ ๒๓ ก.ค. ๕๑ สภามหาวิทยาลัยมหิดล เชิญ อ. ดร. เซง เลิศมโนรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้เป็นศิษย์เก่าของคณะ และจบปริญญาเอกด้าน Medical Engineering จากมหาวิทยาลัย Case WesternReserve และทำงานที่นั่นอยู่หลายปี    เพิ่งกลับมาเป็นอาจารย์ที่คณะวิศวะฯ ได้ปีเศษ    มีผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี ได้รับรางวัลมากมาย   มาเล่าเรื่อง “เทคโนโลยีการกระตุ้นระบบประสาทหรือกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า”           อาจารย์เซงเป็นคนมีอารมณ์ขัน    และสามารถชักชวนคนจากหลายหน่วยงาน หลายสาขาวิชา มาร่วมกันทำงาน   อาศัยความสามารถของแต่ละฝ่ายมาประกอบกัน   เพื่อสร้างเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าขนาดเท่าเหรียญบาท ฝังในร่างกาย   ใช้รักษาโรคได้หลากหลายมาก   เช่น เป็น choclear implant รักษาโรคหูหนวก  บรรเทาอาการสั่นของโรค พาร์คินสัน   บรรเทาอาการชักของโรคลมชัก   ควบคุมกล้ามเนื้อของคนเป็นอัมพาต เป็นต้น   เครื่องกระตุ้นไฟฟ้านี้มีจำหน่ายจากต่างประเทศ ราคาประมาณ ๔ แสนบาท   แต่ถ้าผลิตได้เองในประเทศ ราคาจะลดลงเป็นสิบเท่า          โครงการพัฒนาเครื่องกระตุ้นไฟฟ้านี้ มีความร่วมมือ ๖ คณะ    คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำงานวิจัยelectronic & electrode, precision machining, biocompatibility; คณะวิทยาศาสตร์ ทำงานวิจัยcorrosion test; คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทำงานวิจัย animal test;  คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาฯ ทำงานวิจัยด้านการใช้ใน ลมชัก  bladder emptying, diaphragm pacing, obstructive sleep apnea, การควบคุมการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ไขสันหลัง; คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทำงานวิจัยด้านการใช้ในโรคพาร์คินสัน และใช้ใน occupational therapy; คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ ทำงานวิจัยด้านการใช้ใน physical therapy และ pediatric physical therapy 
Detail See>>Source: http://gotoknow.org/blog/council/197635

Advertisements

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: