สมองคนสู่สมองกลอัจฉริยะ

หนังสือ สมองคนสู่สมองกลอัจฉริยะ

ชิต เหล่าวัฒนา   สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

:: สารบัญ
บทที่ 1 จากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต
บทที่ 2 วาง “ตน” สร้าง “เทคโนโลยี”
บทที่ 3 การทำงานของระบบหุ่นยนต์
บทที่ 4 ปัญญาของมนุษย์กำลังถูกท้าทาย?
บทที่ 5 ของเล่นของเรียน
บทที่ 6 รู้เขา รู้เรา จึงจะแข่งขันกับเขาได้
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนสามารถนำมาใช้ให้ตรงกับความต้องการของงาน อาทิ หุ่นยนต์ในโรงงาน หุ่นยนต์กู้ภัย หุ่นยนต์ช่วยชีวิต โดยมีคำอธิบายเป็นขั้นตอน รวมทั้งข้อควรคำนึงถึงของผู้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ รวมทั้งผู้เขียนยังได้สอดแทรกเรื่องของ ปรัชญาศาสนาพุทธมาไว้ เพื่อให้ผสมผสานกับวิทยาการหุ่นยนต์ และเทคโนโลยี สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน ทั้งในด้านจิตใจและการนำหุ่นมาใช้งานเพื่อให้สัมพันธภาพระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์เป็นไปอย่างราบรื่น
—————————————————
 
คำนิยม หนังสือ “สมองคนสู่สมองกลอัจฉริยะ”
คำนำ หนังสือ “สมองคนสู่สมองกลอัจฉริยะ”
สำนักพิมพ์ปาเจรา ได้ติดต่อผมขอรวบรวมบทความจากคอลัมน์ “ สมองคนสู่สมองกลอัจฉริยะ ” ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ที่ผมเขียนเป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจ ผมยินดีอย่างยิ่งและขอมอบค่าผลงานนี้ 75 % แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดีสำหรับเด็กที่ป่วยเป็นมะเร็งในเม็ดเลือด และ 25 % ที่เหลือมอบให้กับ หมู่บ้านเด็กกำพร้าที่จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยหวังว่าเม็ดเงินที่ผมและท่านผู้ซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ร่วมช่วยกันบริจาด แม้จะน้อยนิดแต่ก็ช่วยให้เด็กๆทั้งสองแห่งได้มีโอกาสเล่นและเรียนรู้ในสภาวะที่ใกล้เคียงกับเด็กปกติทั่วไปบ้าง
 
เนื่องจากภาระงานผมที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ( ฟีโบ้ ) มีค่อนข้างมาก วันไหนต้องส่งต้นฉบับให้ทีมงานหนังสือพิมพ์ ผมมักทำในลักษณะ “ ตำข้าวสารกรอกหม้อ ” กล่าวคือตั้งสติ สมาธิ ให้ปัญญานำไปหาหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจขณะนั้นแล้วเขียนบรรยายรายละเอียดให้เสร็จภายในหนึ่งหรือสองชั่วโมง ผมจึงขอใช้โอกาสที่ได้รวบเล่มเช่นนี้จัดหมวดหมู่และบรรยายเพิ่มเติม เพื่อให้เนื้อหามีความกระชับและต่อเนื่องยิ่งขึ้นจนผมสามารถสื่อสารความหมาย และความสำคัญเรื่องของสมองกลอัตโนมัติแก่ท่านผู้อ่านและน้องๆนักศึกษาที่ กำลังศึกษาอยู่ในสาขานี้ได้อย่างชัดเจน
 
  ผ่านมาเป็นเวลานับพันล้านปีที่ยีนส์ของสิ่งมีชีวิตพัฒนาตัวเองให้สามารถเอาตัวรอดจากการแข่งขันและทำลายล้างกันเอง มีทั้งผู้แพ้และชนะ บ้างสูญพันธุ์ไป แนวโน้มอีกไม่เกิน 100 ปีต่อจากนี้ เราอาจได้เห็นปรากฏการณ์ใหม่ที่วิวัฒนาการดำรงสายพันธ์ของมนุษย์เริ่มจะล้าหลังเทียบเคียงไม่ได้กับ “ สิ่งประดิษฐ์ ” ที่มนุษย์เองพัฒนาขึ้นมาเป็นทายาทของเรา และนี่เป็นครั้งแรกของมนุษยชาติที่ต้องประจันหน้ากับสถานการณ์สูญพันธุ์เพราะกลายเป็น “ สายพันธุ์ด้อย ” แม้ว่าในอดีตที่ผ่านมามนุษย์จะเป็นผู้ชนะมาโดยตลอดก็ตาม ทายาทสมองกลที่เป็น “ สายพันธุ์เด่น ” เหล่านี้จะสืบทอดความสามารถทางกายและปัญญาของมนุษย์ต่อไปหลังจากร่างกายมนุษย์เกิดการเสียสมดุล “ จิตชีวะ ” ทางธรรมชาติของการดำรงอยู่และต้องแยกทางกันไประหว่าง “ จิต ” และ “ รูปกาย ” ผู้ที่สนใจเรื่องการกลับชาติมาเกิด คงมีโอกาสรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมในกรณีที่จิตเดิมได้เวียนกลับมาเกิดใหม่และได้พบกับทายาทที่มีฐานปัญญามาจากจิตดวงเดียวกัน สาระการสื่อสารโต้ตอบระหว่าง “ จิตเดิม ” และ “ จิตเทียม ” จึงเป็นเรื่องที่ชวนติดตามและน่าศึกษาอย่างยิ่ง
 
 
ปัญญาประดิษฐ์ในสมองกลอัจฉริยะเพิ่งเตาะแตะเริ่มต้นมาเพียงแค่ 30 ปี จึงยังไม่มีผู้รู้จริงสักคนเดียวเลยว่า “ จินตนาการ ” ข้างต้นจะเป็นจริงหรือไม่ ? แล้วจะลงเอยอย่างไร ? หรือยังคงมีเรื่องที่เกินจินตนาการกว่าที่สมองมนุษย์ในปัจจุบันจะคิดไปถึงได้ ผมขออนุญาตเก็บประเด็นชวนขบคิดเหล่านี้เพื่อไว้เขียนนวนิยายวิทยาศาสตร์ (Sci-Fi) ผสมผสานพุทธธรรมเรื่องยาว : “ จิตประดิษฐ์ – จิตประภัสสร ” เมื่อโอกาสจะอำนวย
  
ผมเห็นว่าจินตนาการที่ใกล้ความเป็นจริงต้องเริ่มจากรากฐานข้อมูลที่มาจากวิทยาการความรู้และการใช้งานจริงในปัจจุบัน (State of The Art and Practice) หนังสือ “ สมองคนสู่สมองกลอัจฉริยะ ” ที่อยู่ในมือท่านขณะนี้จึงเป็นการรายงานบางส่วนของฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อท่านผู้อ่านได้เกิดความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์และสมองกลอัตโนมัติที่กำลังค่อยๆปรากฏตัวขึ้นมาในชีวิตประจำวันของพวกเรา
  
ผมเป็นศิษย์มีครู นอกจากถ่ายทอดความรู้ชั้นยอดให้ผมแล้ว ครูของผมยังมีสายตายาวไกล ชี้แนะให้ผมเลือกศึกษาในสาขาหุ่นยนต์ ครูของผมคือ ดร. หริส สูตะบุตร ท่านฝึกให้ผมมีพละทั้งห้า : สติ สมาธิ ศรัทธา ความเพียร และ ปัญญา จนกระทั่งผมทำวิจัยและพัฒนาได้อย่างมีเป้าหมาย ความดีของหนังสือเล่มนี้เป็นของท่าน ส่วนความผิดพลาดนั้นผู้เขียนขอน้อมรับไว้คนเดียวเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นในครั้งหน้าครับ
 
 
ชิต เหล่าวัฒนา

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: