ตามรอยพระพุทธเจ้า

1 ข้อมูลหนังสือ

โดย : พาโนรามา
สำนักพิมพ์ : แพรวสำนักพิมพ์                                                                                                                                                                                                                                                                                 ปก : ปกอ่อน
จำนวนหน้า : 290 หน้า
ขนาด : 211 x 145 x 15 mm
น้ำหนัก : 420 กรัม

“ตามรอยพระพุทธเจ้า” คือสารคดีจากฝีมือคนไทยที่ถือว่ายิ่งใหญ่อย่างที่สุดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเมื่อออกแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท นั้น ก็ได้มีผู้ชมเฝ้าติดตามอย่างมากมาย
ในความยิ่งใหญ่นั้น มิใช่จะก่อเกิดขึ้นมาด้วยจำนวนเงินทองที่ทุ่มเทลงไปในการทำวิจัยค้นคว้าหรือเดินทางไปยังทุกสถานที่ซึ่งเมื่อสองพันกว่าปีก่อนหน้านี้คือดินแดนที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรม และมิใช่ด้วยจำนวนเวลาที่ยาวนานไม่น้อยกว่า 8 ปีในการดำเนินงาน แต่แท้ที่จริงแล้วความยิ่งใหญ่นี้ก่อเกิดขึ้นมาจากศรัทธาในการที่จะแสวงหาคำตอบที่ว่า พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรในสภาพแวดล้อมแบบไหน และทรงเผยแผ่พระธรรมของพระองค์อย่างไร ท่ามกลางความเชื่อในสังคมยุคนั้นที่เต็มไปด้วยเรื่องเทพเจ้าและเรื่องปาฏิหาริย์
อะไรที่ทำให้พระพุทธศาสนาสามารถแทงทะลุยอดเมฆหมอกแห่งอภิปรัชญาเหล่านั้นขึ้นมาได้ เช่นเดียวกับที่เราจะได้เห็นยุคสมัยแห่งความรุ่งเรืองและเสื่อมถอย

“ตามรอยพระพุทธเจ้า” เล่มนี้จึงเป็นทั้งสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ โบราณคดี และมานุษยวิทยา ที่สมบูรณ์แบบที่สุดท่ามกลางกลิ่นอายของชมพูทวีป เพื่อค้นหาคำตอบอย่างถึงแก่น ซึ่งถูกถ่ายทอดจากบทโทรทัศน์มาเป็นหนังสือ ซึ่งชาวพุทธและผู้สนใจสามารถใช้เป็นกรอบในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเองไปสู่สิ่งดีงามสูงสุด โดยให้ความสนใจในตัว “ธรรม” มากกว่า “พิธีกรรม”

ใครที่เคยได้ชมสารคดีเรื่องนี้มาแล้ว เชื่อว่ายังคงประทับใจในภาพประวัติศาสตร์ เนื้อหาที่เรียกได้ว่าเข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนาทีเดียว แต่เรื่องราวที่นำเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ยังคงมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา ทำให้เรื่องราวบางเรื่องบางตอนอาจถูกตัดไป หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเสมือนคลังข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา และความเจริญรุ่งเรืองจนถึงความเสื่อมถอยของพระพุทธศาสนาที่สมบูรณ์เล่มหนึ่งทีเดียวค่ะ”

Source:http://www.dhamma-books.com/
——————————————————————–

สารคดี/VCD
เรื่องย่อรายการ พาโนราม่า สเปเชียล ชุด “ตามรอยพระพุทธเจ้า”

ความเป็นมา

ศาสนาพุทธเกิดขึ้นบนดินแดนชมพูทวีป เมื่อกว่า 2500 ปีก่อน เจ้าชายสิทธัตถะ
ทรงค้นพบหลักความจริงของกฎธรรมชาติ ที่ปฎิวัติความเชื่อดั่งเดิมในสังคมยุคนั้นอย่างสิ้นเชิง
ยุคที่เต็มไปด้วยความเชื่อเรื่องเทพเจ้า และอิทธฤิทธิ์ ปาฎิหารย์
ท่ามกลางกระแสแห่งศรัทธาในศาสนาพราหมณ์อันแข็งแกร่ง ศาสนาพุทธแทงยอดทะลุขึ้นมา
เหนือเมฆหมอกแห่งความอับชื้นแห่งอภิปรัชญาเหล่านั้น

ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรือง สลับกับการเสื่อมถอยเป็นยุคๆ
จนสิ้นสลายไปจากดินแดนที่เป็นจุดกำเนิดอย่างสิ้นเชิง หลังจากคงอยู่มานานถึง 1700 ปี

เกิดอะไรขึ้นกับศาสนาพุทธ อะไรเป็นสาเหตุของการสิ้นสลายในครั้งนั้น สารคดีชุด
“ตามรอยพระพุทธเจ้า” จะพาผู้ชมย้อนเวลากับไปในอดีต ในสมัยก่อนพุทธกาล
เพื่อเรียนรู้สภาพสังคมในดินแดนชมพูทวีปในเวลานั้น การเกิดขึ้นของมหาศาสดาเอกของโลก
จุดกำเนิดของศาสนาพุทธ และการสิ้นสลายของศาสนาพุทธในอินเดียโดยละเอียด
เพื่อให้ผู้ชมตระหนักถึงความจริงอันยิ่งใหญ่ ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ ความจริงที่เรียกว่า ธรรม ความจริง
ที่เป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ความจริงอันเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิต ไปสู่สิ่งที่ดีงาม
และสันติสุข ให้กับมวลมนุษยชาติ

“ตามรอยพระพุทธเจ้า” สารคดีที่ใช้เวลาค้นคว้านานถึง 6 ปี ใช้เวลาในการถ่ายทำนาน 2 ปี
เพื่อให้เป็นสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ โบราณคดี และมานุษยวิทยา ที่สมบูรณ์ที่สุด
“ตามรอยพระพุทธเจ้า”จะพาผู้ชมเดินทางไปทั่วดินแดนประเทศอินเดีย
เพื่อค้นหาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และความจริงเหล่านั้น อย่างละเอียดและลึกถึงแก่น
อย่างที่ไม่เคยมีสารคดีเรื่องไหนนำเสนอมาก่อนในประวัติศาสตร์ของไทย

เรามุ่งหวังจะให้ “ตามรอยพระพุทธเจ้า” เป็นสารคดีที่ทำให้คนไทยเห็นว่า
พระพุทธเจ้ามีจริง และเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง ที่ใช้ความเพียรพยายามอย่างหนัก
จนค้นพบกฎความจริงของธรรมชาติ ที่เรียกว่า “ธรรม” และนำสิ่งที่ค้นพบนั้นมาประกาศต่อชาวโลก

อยากให้คนไทย เข้าใจศาสนาพุทธในแนวทางที่ถูกต้อง จุดประกายให้คนไทย หันมาให้ความสำคัญในตัว
“ธรรม” มากกว่า ตัวบุคคล หรือ พิธีกรรม

เรามุ่งหวังจะให้คนไทย ใช้ “ธรรม” เป็นกรอบในการดำเนินชีวิต
พัฒนาตนเองไปสู่สิ่งที่ดีงามสูงสุด สร้างความสงบร่มเย็น และเป็นสุข ให้กับสังคมของตนเอง
อันจะนำไปสู่ความสันติสุขอย่างยั่งยืนให้กับสังคมโลกในที่สุด

Source:http://www.panoramaworldwide.com/index.php

——————————————————————————————————
2 ข้อคิดของฉัน…

 สารคดีนี้ดีมากๆ ดุแล้วได้เข้าใจความเป้นมาของพุทธสาสนา และถ้าได้อ่านภาคหนังสือที่ละเอียดจะได้อรรถรสอีแบบหนึ่ง
——————————————————————————————————
3 รวบรวมความเห็นหลากหลาย
Links:

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: